Politikalarımız

Bilgi  Güvenliği

Şirketimiz, fiziksel ve elektronik tüm bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleriniz ile kurumsal hedeflerimiz aynı çizgide yer alacaktır. Yönetimimiz, uzman kadrumuz ile konusunda etkin personel istihdamı sağlayacaktır. Risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen çıktılar ivedilikle incelenip, gerekli tedbirler alınacaktır. Bu politikayı gerçekleştirebilmek adına, öncelikle, ekibimizin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini hedeflemekteyiz. Bu çerçevede tüm ekibimizin, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır. Son olarak Bilgi Güvenliği Politikamız, her yıl güncelliğini koruma altına alması sağlayacaktır.


İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimiz, tüm personelinin maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Bu çerçevede, faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçiriyor, risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturup, acil durum risklerini azaltıyoruz. 
 

 

Şirketimiz, fiziksel ve elektronik tüm bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir.
Dinç Soft